Bli ETT med Biologisk Mångfald den 22/5 på Andréassons Äng

På den FN Internationella dagen för biologisk mångfald, studerar vi på Andréasson Äng flora och fauna, spanar efter salamander och näktergal.

Plats

Perstorp, Andréassons Äng

kl 18 – 20