Bli ETT med Biologisk Mångfald på Andréasson Äng

Vi studerar fauna och flora på Andréasson Äng. Spanar efter salamander och näktergal. Finns det Biologisk Mångfald på ängen, kom och upptäckt något nytt den 22/5 på den FN Internationella Dagen För Biologisk Mångfald till Andréasson Äng kl 18 – 20 i Perstorp.