Fågelholkar på Andreassons äng

Som ett led av att göra Andreassons äng ännu mer levande sattes det upp tretton holkar i området, en har blivit vandaliserat, ett träd med en holk har blivit nerhuggen men de andra tolv sitter kvar och här redovisar vi resultatet av Pia Stefferts inventeringar av holkarna

 

2012

Holk 1: Talgoxe

Holk 2: Blåmes

Holk 3: –

Holk 4: Talgoxe

Holk 5: Blåmes

Holk 6: –

Holk 7: Svartvit flugsnappare

Holk 8: Talgoxe

Holk 9: Talgoxe

Holk 10: –

Holk 11: Svartvit flugsnappare

Holk 12: Talgoxe

Holk 13: –

2013

Holk 1: Talgoxe

Holk 2: Nötväcka

Holk 3: Blåmes

Holk 4: Talgoxe

Holk 5: Träd nedhugget

Holk 6: Svartvit flugsnappare

Holk 7: Blåmes

Holk 8: Talgoxe

Holk 9: Blåmes

Holk 10: Blåmes

Holk 11: Talgoxe

Holk 12: Talgoxe

Holk 13: Talgoxe

Så under de två säsongerna som holkarna har fått sitta uppe har vi haft tio stycken talgoxepar som häckat, sex stycken blåmespar som häckat, tre stycken svartvita flugsnappepar och slutligen ett tappert nötväckepar.