Häckning i holkarna vid Andreassons äng och i Mulleskogen

Fågelarter som häckar i fågelholkar vid Andreassons äng

Från vänster till höger: talgoxe, svartvit flugsnappare, blåmes, nötväcka *

Vid Andreassons äng finns fågelholkar som Naturskyddsföreningen i Perstorp har satt upp. Pia Steffert har under 2019 – 2023 inverterat vilka fågelarter häckade i holkarna. Från och med i år (2023) visas också vilka fågelarter häckade i fågelholkarna i Mulleskogen.

Inventeringsresulten visas i tabellerna nedan. Småbilderna förklaras med hjälp av bilderna ovan.

Andreassons äng

Holk 2019 2020 2021 2022 2023
1
2 –(ny holk)
3 –(ny holk)
4
5
6
7
8
9
10
11
12 — (ny holk)
13 –(getingbo?) –(renov)
14 (ingen holk)
15
16 –(fallit ner)
17 (söndrig holk) — (ny holk)
Grön holk

Mulleskogen

Holk 2023
18
19
20
21
22
23
24

 

*) Fotografer:

  • talgoxe – Lennart Didrik, Farsta / Artportalen
  • svartvit flugsnappare – Olavi Hinkkanen, Frändefors / Artportalen
  • blåmes – Yvonne Adamson / Naturskyddsföreningen
  • nötväcka – Kjell-Åke Fredriksson / Naturskyddsföreningen.