Andreassons äng

”Andreassons äng har en historia att berätta. Här har Johnsa Johanna bott i sin backstuga, här har man slagit sitt hö och haft kor, får och hästar på bete. Idag är det ett populärt naturområde för promenader med hunden eller en joggingtur.”

Texten ovan är inledningen till foldern som beskriver Andreassons äng i mer detalj. I den kan man bland annat läsa att hö skördades på ängen redan för 200 år sedan.

För att hålla kvar Andreassons äng i gott skick upprättades i 2011 en skötselplan och i 2013 genomfördes aktiviteter med syftet ”att lyfta fram Andreassons äng som en naturäng där flora och fauna får frodas fritt”. Ängen möblerades med bänkar och grillplats, vägvisare för att hitta till ängen sattes upp, och tavlor med information om ängen placerades.

Inventeringar som gjordes 2011 – 2013 ger en indikation på vilka dagfjärilar, fåglar och växter som finns vid Andreassons äng.

Häst med slåttermaskinEn årligen återkommande aktivitet på ängen (i slutet av juli eller i början av augusti ) är Ängens dag. På denna dag mejas gräset med bland annat lie och slåttermaskin dragen av häst eller (äldre) traktor.