Historik

Perstorp Naturskyddsförening är en krets/lokalavdelning av Svenska Naturskyddsföreningen som tillkom 1987 efter att Åsbo Naturvårdsförening delats upp i en krets för Klippan och en för Perstorp. Åsbo bildades 1975 för att lokalt samla intresserade av naturvårdsarbete.  Åsbo tillhörde Svenska Naturskyddsföreningen som bildades 1909.

Kommunfågel är TJÄDER