Inventering av dagfjärilar

Christer Jönsson från Hässleholm har för naturskyddsföreningens räkning inventerat dagfjärilar på Andreassons äng tre somrar i rad, alltså 2011 till 2013 har påträffade dagfjärilsarter är följande

 1. Luktgräsfjäril
 2. Rapsfjäril
 3. Rovfjäril
 4. Kålfjäril
 5. Nässelfjäril
 6. Citronfjäril
 7. Mindre guldvinge
 8. Vitfläckig guldvinge
 9. Violettkantad guldvinge
 10. Brunfläcking pärlemorfjäril
 11. Liten bastardvärmare
 12. Bredbrämad bastardvärmare
 13. Liten buskmätare
 14. Sotmätare
 15. Vinbärsfuks
 16. Svart ängstrollslända
 17. Kamgräsfjäril
 18. Ängsblåvinge
 19. Skotsnätfjäril
 20. Kartfjäril
 21. Mindre tåtelsmygare