Hitta till Andreassons äng

Bra parkering finns vid nordöstra hållet vid Norra Lyckanskolan, på andra sidan vägen går en stig upp till ängen.

Karta