Ängens dag

”På ängens dag, första lördagen i augusti samlas Naturskyddsföreningens medlemmar på ett hundratal platser runt om i landet för att slå med lie och hålla ängsmarken öppen. På många håll är slåttern en familjefest med mat, dryck och musik.” (källa).

I Perstorp arrangeras ängens dag på Andreassons äng tillsammans med Perstorps hembygdsförening.

Dagen är till alla som vill veta mer om Andreassons äng eller är intresserade i hur man skördar gräs som förr i tiden.

På programmet står olika aktiviteter:

 

 • Det visas hur gräset på ängen slås av med lie.
 • Det visas hur gräsklippning går till med hjälp av slåttermaskin dragen av häst eller traktor.
 • Det visas hur man hanterar en räfsa för att samla ihop gräset. Det här gör man för åskådarnas skull. I praktiken ska gräsklippet ligga i 2 till 3 dagar för att fröa av sig. Därefter räfsas det ihop och transporteras bort för att ängen inte skall gödas. Detta gör att marken förblir fattig, vilket gynnar artrikedomen.

 

 

 • Sakkunniga personer är inbjudna för att berätta om till exempel:
  • ängens historia.
  • ängens flora och fauna.
  • ängens förvaltning.
 • En lokal biodlare visar bin i en observationskupa och besvarar frågor om biodling.
 • Och så kan det finnas något speciellt som till exempel fårvallning, som demonstrerades för publiken lördagen den 3 augusti 2019.
 • För att säkerställa att alla besökare kan få något i magen finns det kaffe med hembakat och grillad korv att köpa.