Inventering av fåglar

Det har under 2011, 2012 och 2013 skett inventeringar av fågelbeståndet på Andreassons äng av Pia Steffert och följande arter har påträffats

 

 1. Domherre
 2. Talgoxe
 3. Pilfink
 4. Blåmes
 5. Ringduva
 6. Bergfink
 7. Bofink
 8. Koltrast
 9. Skata
 10. Nötväcka
 11. Entita
 12. Rödhake
 13. Björktrast
 14. Trädgårdssångare
 15. Trädkrypare
 16. Ärtsångare
 17. Taltrast
 18. Grönfink
 19. Törnsångare
 20. Gök
 21. Kråka
 22. Kaja
 23. Mindre hackspett
 24. Tornseglare
 25. Gröngöling
 26. Lövsångare
 27. Sädesärla
 28. Svarthätta
 29. Svartvit flugsnappare
 30. Nötskrika
 31. Stenknäck
 32. Rödstjärt
 33. Röd glada
 34. Lövsångare
 35. Gransångare
 36. Större hackspett
 37. Grönsiska
 38. Svarthätta