Fågelobservationer 2008

Uggleskogen – 080511

Soligt, vindstilla och 15+

 • Kaja,
 • Björktrast
 • Blåmes
 • Skrattmås
 • Lövsångare
 • Bofink
 • Talgoxe
 • Svarthätta
 • Nötväcka
 • Gärdsmyg
 • Koltrast
 • Rödhake
 • Ringduva
 • Större hackspett
 • Trädgårdssångare
 • Skata
 • Nötskrika
 • Gräsand
 • Grönsångare
 • Vitkindade gäss

Reningverksdammarna – 080511

Soligt, vindstilla och 17+

 • Sädesärla,
 • Lövsångare
 • Skrattmås
 • Bofink
 • Talgoxe
 • Spillkråka
 • Svarthätta
 • Kråka,
 • Blåmes
 • Rörsångare
 • Törnsångare
 • Sothöna
 • Gök
 • Knölsvan
 • Gräsand
 • Gulsparv
 • Trädgårdssångare
 • Koltrast
 • Ringduva
 • Svartvit flugsnappare

Vårvandring runt Perstorpssjöarna – 080517

Mulet och 9+

 • Skrattmås
 • Fiskmås
 • Grönfink
 • Turkduva
 • Rödstjärt
 • Kaja,
 • Koltrast
 • Ringduva
 • Talgoxe
 • Bofink
 • Stare
 • Trädgårdssångare
 • Lövsångare
 • Gärdsmyg
 • Svarthätta
 • Knipa
 • Gök
 • Entita
 • Törnsångare
 • Rödhake
 • Spillkråka
 • Näktergal
 • Gransångare
 • Gräsand
 • Rörsångare
 • Grågås
 • Sädesärla
 • Brun kärrhök
 • Kungsfågel
 • Grönsiska
 • Trädkrypare
 • Sävsparv
 • Häger
 • Tofsvipa
 • Nötväcka
 • Trädpiplärka
 • Ladusvala
 • Blåmes
 • Gulsparv
 • Taltrast
 • Röd glada
 • Större hackspett
 • Grönsångare
 • Svartvit flugsnappare
 • Fisktärna
 • Drillsnäppa
 • Hussvala
 • Skogssnäppa
 • Dubbeltrast
 • Kråka
 • Nötskrika
 • Gröngöling
 • Björktrast
 • Skata
 • Sothöna