Fågelobservationer 2009

Uggleskogen – 090510

Soligt, vindstilla och 14+

 • Kaja,
 • Lövsångare
 • Gräsand
 • Björktrast
 • Bofink
 • Ringduva
 • Blåmes
 • Koltrast
 • Gärdsmyg
 • Talgoxe
 • Skogsduva
 • Svarthätta
 • Svartvit flugsnappare
 • Rödhake
 • Korp
 • Ladusvala
 • Mindre hackspett
 • Grönfink
 • Nötskrika
 • Trädkrypare
 • Större hackspett
 • Skrattmås

Reningverksdammarna – 090510

Sol, lite blåst och 15+

 • Gök
 • Lövsångare
 • Ringduva
 • Törnsångare
 • Gulsparv
 • Grågås
 • Råka*,
 • Skrattmås
 • Ormvråk
 • Kråka
 • Talgoxe
 • Sävsparv
 • Knölsvan
 • Sothöna
 • Bofink
 • Fasan
 • Ladusvala
 • Skata
 • Gräsand
 • Gröngöling

Vårvandring runt Perstorpssjöarna – 090524

Mulet, vindstilla och 13+

 • Lövsångare
 • Svartvit flugsnappare
 • Koltrast
 • Ringduva
 • Srattmås
 • Kaja
 • Grönfink
 • Bofink
 • Björktrast
 • Svarthätta
 • Härmsångare
 • Talgoxe
 • Gräsand
 • Knipa
 • Gök
 • Blåmes
 • Häger
 • Större hackspett
 • Trädgårdssångare
 • Sävsångare
 • Gärdsmyg
 • Skäggdopping
 • Fisktärna
 • Gransångare
 • Kungsfågel
 • Sothöna
 • Fiskgjuse
 • Brun kärrhök
 • Rödhake
 • Stare
 • Sädesärla
 • Grönsångare
 • Taltrast
 • Grågås
 • Drillsnäppa
 • Kråka
 • Fiskmås
 • Ladusvala
 • Rörsångare
 • Nötväcka
 • Skata
 • Entita
 • Sångsvan
 • Spillkråka
 • Tornseglare
 • Näktergal
 • Nötskrika