Fågelobservationer 2010

100508 – Uggleskogen

Regn och 5+

 • Talgoxe
 • Rödhajke
 • Lövsångare
 • Koltrast
 • Blåmes
 • Ringduva
 • Bofink
 • Nötskrika
 • Gräsand
 • Kråka
 • Björktrast
 • Stare
 • Taltrast
 • Svarthätta
 • Nötväcka
 • Skrattmås
 • Kaja

100508 – Reningverksdammarna

Regn och 5+

 • Lövsångare
 • Taltrast
 • Gök
 • Gulsparv
 • Skrattmås
 • Kråka
 • Häger
 • Kaja
 • Gärdsmyg
 • Rödhake
 • Grågås
 • Sothäna
 • Rörsångare
 • Talgoxe
 • Skata
 • Bofink
 • Koltrast
 • Ringduva
 • Grönsångare
 • Törnsångare

100516 – Vandring runt Perstorpssjöarna

Mulet, blåsigt och 8+

 • Björktrast
 • Skata
 • Blåmes
 • Bofink
 • Lövsångare
 • Rödhake
 • Koltrast
 • Gärdsmyg
 • Gräsand
 • Sädesärla
 • Rörsångare
 • Entita
 • Ärtsångare
 • Brun Kärrhök
 • Svarthätta
 • Grönfink
 • Rindduva
 • Svartvit flugsnappare
 • Talgoxe
 • Större hackspett
 • Gök
 • Rödstjärt
 • Knipa
 • Smådopping
 • Trädgårdssångare
 • Fiskgjuse
 • Törnsångare
 • Stjärtmes
 • Röd glada
 • Ladusvala
 • Stare
 • Knölsvan
 • Skogsduva
 • Trädkryoare
 • Drillsnäppa
 • Grågås
 • Fisktärna
 • Häger
 • Spillkråka
 • Vitkindad gås
 • Notväcka
 • Gransångare
 • Korp
 • Dubbeltrast
 • Kungsfågel