Fågelobservationer 2011

Soligt och 12+

 • Lövsångare
 • Björktrast
 • Talgoxe
 • Blåmes
 • Skrattmås
 • Kaja
 • Koltrast
 • Sädesärla
 • Taltrast
 • Bofink
 • Svartvit flugsnappare
 • Grönsångare
 • Ringduva
 • Grågås
 • Nötväcka
 • Större hackspett
 • Skata
 • Gransångare
 • Svarthätta
 • Gräsand

Reningverksdammarna – 110507

Soligt och 15+

 • Skrattmås
 • Törnsångare
 • Lövsångare
 • Ringduva
 • Ladusvala?
 • Kråka
 • Sothöna
 • Gräsand
 • Ormvråk
 • Forsärla
 • Rörsångare
 • Sävsparv
 • Blåmes
 • Bofink
 • Sädesärla,
 • Skata

Vårvandring runt Perstorpssjöarna – 110522

En fyra timmars vandring runt Ybbarps/Henrikstorpssjön. Vädret var det bästa tänkbara, varmt, soligt och vindstilla. Trots detta kom vi inte upp över 50 arter. Vi hade behövt vara fler ögon och öron! Vi saknade rovfåglarna och var har skäggdoppingen och näktergalen tagit vägen?! Däremot såg vi ett tranpar och även rådjur och hare. Nämnas bör också att skogen avverkats på tre ställen…

 • Bofink,
 • Koltrast
 • Talgoxe
 • Svartvit flugsnappare
 • Kaja
 • Skrattmås
 • Ringduva
 • Pilfink
 • Lövsångare
 • Björktrast
 • Stare
 • Härmsångare
 • Gransångare
 • Svarthätta
 • Gök
 • Trädgårdssångare
 • Större hackspett
 • Gräsand
 • Drillsnäppa
 • Gärdsmyg
 • Grågås
 • Rörsångare
 • Trana
 • Sothöna
 • Taltrast
 • Rödhake
 • Entita
 • Nötväcka
 • Blåmes
 • Kråka
 • Grönsångare
 • Kungsfågel
 • Spillkråka
 • Rödstjärt
 • Sädesärla
 • Tornseglare
 • Röd glada
 • Grönfink,
 • Törnsångare
 • Gråsparv
 • Skata.