Fågelobservationer 2012

Våtmarkerna – 120505

Blandat sol och moln, blåsigt, 9+

 • Gransångare
 • Lövsångare
 • Gråtrut
 • Sädesärla
 • Kråka
 • Talgoxe
 • Gröngöling
 • Skrattmås
 • Grågås
 • Sothöna med ungar
 • Kaja
 • Ringduva
 • Trädpiplärka
 • Bofink
 • Ladusvala
 • Blåmes
 • Gärdsmyg
 • Koltrast
 • Grönsiska
 • Svartvit flugsnappare
 • Sparvhök
 • Sävsparv
 • Ormvråk
 • Gulsparv
 • Björktrast
 • Törnsångare

Vårvandring runt Uggleskogen – 120505

Blandat moln och sol, blåsigt, 8+

 • Björktrast
 • Lövsångare
 • Koltrast
 • Bofink
 • Skrattmås
 • Ringduva
 • Talgoxe
 • Kaja
 • Nötväcka
 • Gransångare
 • Gärdsmyg
 • Blåmes
 • Skata
 • Sädesärla
 • Gräsand
 • Svarthätta
 • Rödhake
 • Stare
 • Knipa

Vårvandring runt Perstorpssjöarna 120520

Lugn och solig dag.

 • Bofink
 • Svarthätta
 • Talgoxe
 • Skrattmås
 • Koltrast
 • Björktrast
 • Skata
 • Kaja
 • Svartvit flugsnappare
 • Ringduva
 • Stare
 • Större hackspett
 • Fiskmås
 • Ärtsångare
 • Nötväcka
 • Gök
 • Nötskrika
 • Gransångare
 • Gräsand
 • Drillsnäppa
 • Lövsångare
 • Röd Glada
 • Törnsångare
 • Knipa
 • Korp
 • Rörsångare
 • Rödhake
 • Kungsfågel
 • Trädgårdssångare
 • Gärdsmyg
 • Grönsångare
 • Sävsångare
 • Kråka
 • Sädesärla
 • Grågås
 • Blåmes
 • Vitkindad gås
 • Fisktärna
 • Fiskgjuse
 • Skogsduva
 • Grönsiska
 • Stenskvätta
 • Storskarv
 • Trädpiplärka
 • Taltrast
 • Sävsparv
 • Skäggdopping
 • Tornseglare