Fågelobservationer 2013

Uggleskogen – 130504

Fågelskådningens dag- 15 grader oc solh

 • Björktrast
 • Skrattmås
 • Kråka
 • Kaja
 • Lövsångare
 • Entita
 • Taltrast
 • Gärdsmyg
 • Talgoxe
 • Grönfink
 • Ringduva
 • Bofink
 • Nötväcka
 • Rödhake
 • Trädkrypare
 • Blåmes
 • Koltrast
 • Gransångare
 • Gräsand
 • Svartvit flugsnappare
 • Trädpiplärka
 • Röd glada
 • Grönsångare
 • Knipa

Våtmarkerna vid reningsverket

Fågelskådningens dag. 17 grader och lite blåst
 • Lövsångare
 • Entita
 • Skrattmås
 • Gulsparv
 • Talgoxe
 • Gräsand
 • Blåmes
 • Ringduva
 • Skata
 • Rödhake
 • Bofink
 • Kaja
 • Knipa
 • Sothöna
 • Grågås
 • Kråka
 • Gransångare
 • Törnsångare

Vårvandring runt Perstorpssjöarna

130526 – 11 grader med sol och lite blåst

 • Kaja
 • Ärtsångare
 • Grönsångare
 • Tornseglare
 • Rörsångare
 • Knipa
 • Bofink
 • Koltrast
 • Ringduva
 • Fiskgjuse
 • Svarthätta
 • Kråka
 • Talgoxe
 • Skrattmås
 • Grönfink
 • Rödstjärt
 • Sädesärla
 • Lövsångare
 • Rödhake
 • Trädkrypare
 • Häger
 • Större hackspett
 • Gärdsmyg
 • Kungsfågel
 • Gräsand
 • Pilfink
 • Trädgårdssångare
 • Trädpiplärka
 • Nötväcka
 • Fisktärna
 • Spillkråka
 • Sävsångare
 • Svartvit flugsnappare
 • Trana
 • Blåmes
 • Gransångare
 • Drillsnäppa
 • Fiskmås
 • Gök
 • Törnsångare
 • Grågås
 • Skata