Fågelobservationer 2014

FÅGELSKÅDNINGENS DAG  

140504  –  Uggleskogen

Frost tidigt på morgonen men under vandringen 5-10 C och mest sol.
Vi har noterat att under de sista 3-4 åren har den rödlistade lunglaven minskat
betydligt. År 2009 mättes laven till 24 x 22 cm. I år var den bara 5 x 3 cm vilket känns oroväckande.
 • Ringduva
 • Kaja
 • Talgoxe
 • Bofink
 • Koltrast
 • Lövsångare
 • Blåmes
 • Skrattmås
 • Grönsångare
 • Gransångare
 • Svarthätta
 • Rödhake
 • Nötväcka
 • Större hackspett
 • Trädkrypare
 • Skata
 • Kråka
 • Gräsand
 • Glada
 • Gärdsmyg
 • Sädesärla

140504  Våtmarken vid Reningsverket

Sol och 11 grader

 • Gulsparv
 • Gransångare
 • Svarthätta
 • Lövsångare
 • Bofink
 • Spillkråka
 • Glada
 • Ringduva
 • Gräsand (med 11 ungar)
 • Skrattmås
 • Kråka
 • Kaja
 • Koltrast
 • Talgoxe
 • Blåmes
 • Sothöna
 • Hussvala
 • Större hackspett

 

VÅRVANDRING RUNT PERSTORPSSJÖARNA

140524  –  Perstorpssjöarna

Denna vandring höll på att gå om intet i sträckan söder om pistolskyttebanan. Vid en koll här en vecka före sågs en massa granrotvältor ligga och helt blockera stigen. Gustavsborgs säteri kontaktades ( i hopp om att stigen skulle vara framkomlig 2015).Nu gjorde Säteriet en snabb utryckning och kapade granarna. Det medförde att vi kunde gå i traktorspåren över grantoppar och stora björnlokor. Det gjorde också att vi härifrån fick dagens finaste obs  – en havsörn som satt i en grantopp vid Henrikstorpssjön!

VÄDRET : på morgonen disigt och milt  17 C, liten regnskur i slutet av sträckan. Vi saknade några fåglar t ex näktergal, härmsångare, skäggdopping

Svartvit flugsnappare

 • Talgoxe
 • Koltrast
 • Skata
 • Bofink
 • Skrattmås
 • Kaja
 • Svarthätta
 • Ringduva
 • Mindre hackspett
 • Rödstjärt
 • Gransångare
 • Rörhöna
 • Knipa
 • Gärdsmyg
 • Rödhake
 • Lövsångare
 • Gök
 • Nötväcka
 • Gräsand
 • Blåmes
 • Spillkråka
 • Havsörn
 • Törnsångare
 • Rörsångare
 • Stare
 • Glada
 • Kråka Gäss  (12 par)
 • Nötskrika
 • Kungsfågel
 • Taltrast
 • Trädpiplärka
 • Björktrast
 • Större hackspett
 • Sävsparv
 • Ladusvala
 • Fiskmås
 • Drillsnäppa
 • Fisktärna
 • Grönsångare
 • Sävsångare
 • Sädesärla
 • Trädkrypare
 • Trädgårdssångare