Fågelobservationer 2015

Lördagen den 9:e maj – Fågelskådningens dag vid reningsverketsdammar

Det var +5C och mulet.

 • Lövsångare
 • Kråka
 • Fisktärna
 • Gransångaer
 • Svartvit flugsnappare
 • Entita
 • Bofink
 • Blåmes
 • Skata
 • Kungsfiskare(!)
 • Sädesärla
 • Storskrake
 • Skrattmås
 • Ringduva
 • Koltrast
 • Sothöna
 • Talgoxe
 • Björktrast
 • Gärdsmyg
 • Kaja
 • Svarthätta
 • Grågås
 • Törnsångare

 

Lördagen den 9:e maj – Fågelskådningens dag i Uggleskogen

Det var +5C och mulet. Den rödlistade lunglaven som vi mätt omkretsen på i många år har tyvärr krympt för varje år. I år 2015 mätte vi cirka 5X5 cm att jämföra med 2006 då måtten var 24X24 cm.

 • Kråka
 • Björktrast
 • Skrattmås
 • Svartvit flugsnappare
 • Taloxe
 • Koltrast
 • Bofink
 • Större hackspett
 • Blåmes
 • Svarthätta
 • Kaja
 • Stare
 • Törnsångare
 • Ringduva
 • Lövsångare
 • Entita
 • Nötväcka
 • Skata
 • Gransångare
 • Trädgårdsssångare
 • Gräsand

Lördagen 23e maj – Vårvandring runt Perstorpssjöarna

Vädret var mulet kring morgonen med +8C och vindstilla. Senare solglimtar och blåst

 • Skrattmås
 • Skäggdopping
 • Kaja
 • Fiskgjuse
 • Koltrast
 • Större hackspett
 • Nötväcka
 • Törnsångare
 • Skogssnäppa
 • Gransångare
 • Rörhöna
 • Trädpiplärka
 • Stjärtmes
 • Trädkrypare
 • Grågås
 • Blåmes
 • Stare
 • Ringduva
 • Sävsångare
 • Svarthätta
 • Grönsångare
 • Björktrast
 • Gök
 • Sädesärla
 • Ladusvala
 • Knipa
 • Ormvråk
 • Bofink
 • Fisktärna
 • Drillsnäppa
 • Gråsparv
 • Talgoxe
 • Rörsångare
 • Enkelbeckasin
 • Svartvit flugsnappare
 • Vattenrall
 • Skata
 • Rödstjärt
 • Rödhake
 • Gärdsmyg
 • Lövsångare
 • Glada
 • Fiskmås
 • Kungsfågel
 • Gräsand
 • Tornseglare
 • Trana
 • Häger