Fågelobservationer 2016

VÅTMARKEN REN VERK 160507  

+ 16 C  sol och stilla

 • Lövsångare
 • Törnsångare
 • Ringduva
 • Fiskgjuse (par, jagande fisk)
 • Bofink
 • Ladusvala
 • Talgoxe
 • Gransångare
 • Skrattmås
 • Gräsand
 • Skata
 • Blåmes
 • Sävsparv
 • Grågås
 • Svarthätta
 • Rödhake
 • Steglits (par)
 • Större hackspett
 • Kaja
 • Koltrast
 • Sothöna
 • Sädesärla

 

UGGLESKOGEN 160507  

 + 15 C   sol och stilla

 • Björktrast
 • Kaja
 • Ringduva
 • Talgoxe
 • Svartvit flugsnappare
 • Lövsångare
 • Skata
 • Blåmes
 • Gransångar
 • Taltrast
 • Koltrast
 • Nötväcka
 • Gärdsmyg
 • Trädkrypare (häckande)
 • Bofink
 • Större hackspett
 • Stare
 • Trädpiplärka
 • Svarthätta
 • Grönsångare
 • Grågås
 • Skrattmås
 • Gräsand
 • Rödhake
 • Nötskrika
 • Kråka

Övrigt  EK sv 4,23    EK nö 4,03

Angående lunglaven är den nu helt borta

 

VÅRVANDRING PERSTORPSSJÖARNA 160521

 • Kaja
 • Skata
 • Talgoxe *
 • Koltrast *
 • Bofink *
 • Ringduva *
 • Björktrast *
 • Svarthätta *
 • Lövsångare *
 • Nötväcka *
 • Skrattmås
 • Stare
 • Knipa med ungar
 • Blåmes
 • Gök
 • Gräsand
 • Rörhöna (x 3)
 • Taltrast
 • Gransångare
 • Törnsångare
 • Drillsnäppa
 • Gärdsmyg
 • Rödhake
 • Trädgårdssångare
 • Rörsångare
 • Enkelbeckasin
 • Trädpiplärka
 • Grönsångare
 • Sädesärla
 • Större hackspett
 • Järnsparv
 • Gulsparv
 • Ladusvala
 • Spillkråka
 • Skäggdopping (par)
 • Grågäss med ungar
 • Fisktärna
 • Svartvit flugsnappare
 • Kungsfågel
 • Rödstjärt
 • Kråka

Övrigt : tät dimma 1.5 tim därav inga rovobsar.

Nytt kalhygge