Fågelobservationer 2017

Våtmarken reningsverket 170506

Sol och vindstilla, 10-15 C

 • Glada
 • Korp
 • Häger
 • Lövsångare
 • Kaja
 • Gransångare
 • Koltrast
 • Talgoxe
 • Skrattmås
 • Ringduva
 • Svarthätta
 • Gräsand m ungar
 • Rörhöna
 • Sothöna
 • Spillkråka
 • Bofink
 • Rödhake
 • Blåmes
 • Sädesärla

Uggleskogen 170506

Sol och vindstilla, 10-15 C

 • Ringduva
 • Koltrast
 • Björktrast
 • Skrattmås
 • Sädesärla
 • Lövsångare
 • Gransångare
 • Kaja
 • Trädkrypare par
 • Grönsångare
 • Blåmes
 • Bofink
 • Större hackspett
 • Gärdsmyg
 • Rödhake
 • Nötväcka
 • Talgoxe
 • Trädpiplärka
 • Glada
 • Entita
 • Svarthätta
 • Gräsand
 • Skata

Ybbarps-Henrikstorpssjöområdet

Sol och vindstilla, 15-22 C

Skata Grönsångare Lövsångare
Rörsångare Nötskrika Gärdsmyg
Större hackspett Nötväcka Sävsångare
Skrattmås Sädesärla Stjärtmes
Glada Kaja Koltrast
Ladusvala Rödhake Grågäss med ungar
Ringduva Kråka Gransångare
Gök Ormvråk nipa
Trädgårdsångare Talgoxe Taltrast
Björktrast Trädpiplärka Vattenrall
Kungsfågel Tornseglare Drillsnäppa
Gräsand Svartvit flugsnappare Rörhöna
Stare Gulsparv Trana
Bofink Sävsparv Järnsparv
Svarthätta Törnsångare Enkelbeckasin
Blåmes Fiskmås Sångsvan