Fågelobservationer 2019

Våtmarken reningsverket 4 maj

+3,5 C, mulet

Blåmes Knölsvan Skata
Bofink Koltrast Skrattmås
Drillsnäppa Korp Sothöna
Forsärla Kråka Stare
Gransångare Lövsångare Storskrake
Grågäss Nötväcka Svarthätta
Gräsand Ormvråk Sädesärla
Gärdsmyg Ringduva Sävsparv
Kaja Rödhake

 

Uggleskogen 4 maj

+2 C, kallt och mulet

Björktrast Koltrast Större hackspett
Blåmes Kråka Svarthätta
Bofink Lövsångare Sädesärla
Gransångare Nötväcka Talgoxe
Grönsångare Ringduva Taltrast
Gärdsmyg Rödhake Trädkrypare
Kaja Skata Trädpiplärka
Knipa Skrattmås

 

Perstorpssjöar 18 maj

+11 C, disigt och dimmigt

Björktrast Kaja Rörsångare
Blåmes Knipa Skata
Bofink Koltrast Skrattmås
Buskskvätta Korp Spillkråka
Drillsnäppa Kråka Stare
Fiskgjuse Kungsfågel Större hackspett
Fiskmås Ladusvala Svarthätta
Fisktärna Lövsångare Svartvit flugsnappare
Glada Nötskrika Sädesärla
Gransångare Nötväcka Sävsparv
Gräsand Ormvråk Talgoxe
Grönsångare Pilfink Trädgårdssångare
Gäss Ringduva Trädpiplärka
Gök Rödhake
Havsörn (par!) Rörhöna