Fågelobservationer 2020

Uggleskogen 9 maj

Molnigt och vindstilla, 8-10 C

Blåmes Koltrast Svartvit flugsnappare
Bofink Kråka Svarthätta
Gransångare Lövsångare Talgoxe
Gräsand Nötväcka Taltrast
Grönsångare Ringduva Trädgårdsångare
Gärdsmyg Rödhake Trädkrypare
Gäss (sträckande) Skata Trädpiplärka
Kaja Skrattmås
Knipa Större hackspett

Övriga observationer: skogsmus, ekorre, padda, katt

 

Våtmarken reningsverket 9 maj

Molnigt, lite sol, vindstilla 12-14 C

Blåmes Knölsvan Skata
Entita Koltrast Skrattmås
Gransångare Korp Sothöna (med sex ungar)
Gräsand Kråka Spillkråka
Gråsparv Ladusvala Svarthätta
Gulsparv Lövsångare Talgoxe
Gärdsmyg Ormvråk Törnsångare
Kaja Ringduva
Knipa Sävsparv

 

Perstorpssjöar 23 maj

Mulet, disigt, 10-14 C

Blåmes Härmsångare Skata
Bofink Kaja Skrattmås
Drillsnäppa Knipa (med tre ungar) Spillkråka
Fiskgjuse Koltrast Stare
Fiskmås Kråka Större hackspett
Fisktärna Ladusvala Svartvit flugsnappare
Gransångare Lövsångare Svarthätta
Gräsand Nötskrika Sädesärla
Gröngöling Nötväcka Talgoxe
Grönsångare Ormvråk Trädgårdssångare
Grågäss (många med c:a 50 ungar) Ringduva Trädpiplärka
Gulsparv Rödhake Törnsångare
Gärdsmyg Rödstjärt
Gök Rörsångare

Övriga observationer:

  • Några vildsvin
  • Öster om pistolskyttebanan har någon börjat att bekämpa den invasiva arten Jätteloka som här växer i stora mängder. Mycket positivt !