Fågelobservationer 2023

Uggleskogen 6 maj

Blåsigt, kallt, soldis, +5 C

Blåmes Knipa Skrattmås
Bofink Koltrast Sothöna (på bo)
Gransångare Kråka Svarthätta
Gräsand Lövsångare Sädesärla
Gröngöling Nötskrika Talgoxe
Grönsångare Ringduva Taltrast
Gärdsmyg Rödhake
Kaja Skata

Övriga observationer: Hare, rådjur och c:a 15 gulsippor

Våtmarken reningsverket 6 maj

Blåsigt, kallt, soldis, +9 C

Bofink Korp Sothöna
Gransångare Lövsångare Svarthätta
Grågås Ringduva Sädesärla
Gröngöling Rödhake Talgoxe
Kaja Röd glada Taltrast
Knölsvan Skrattmås

 

Perstorpssjöar 20 maj

Sol, stilla, vackert, +2 till +19 C

Bofink Häger Skata
Drillsnäppa Kaja Skrattmås
Enkelbeckasin Knipa (med ungar) Stare
Fiskgjuse Koltrast Stjärtmes
Fiskmås Kungsfågel Större hackspett
Fisktärna Ladusvala Svarthätta
Gransångare Lövsångare Svartvit flugsnappare
Grågås Nötskrika Sädesärla
Gräsand Nötväcka Talgoxe
Grönsångare Ormvråk Taltrast
Gärdsmyg Ringduva Trana
Gök Röd glada Trädgårdsångare
Gulsparv Rödstjärt Törnsångare
Havsörn ! Rörsångare

Övriga observationer: ett rådjur.

Publicerad: 2023-07-02