Naturbilder från Perstorp

Ybbarpssjön. Foto: Richard Petersson

Ybbarpssjön. Foto: Richard Petersson

 

Gröngöling vid Fågla Sjö. Foto: Torsten Steffert

Gröngöling vid Fåglasjön. Foto: Torsten Steffert

Skogen invid Ybbarpssjön. Foto: Richard PeterssonSkogen invid Ybbarpssjön. Foto: Richard Petersson

Mullesjön, Foto: Richard Petersson

Mullesjön, Foto: Richard Petersson

Mindre hackspett vid Tjäderstigen, Foto; Richard Petersson

Mindre hackspett vid Tjäderstigen, Foto; Richard Petersson

Fiskgjuse vid Ybbarpssjön. Foto: Richard Petersson

Fiskgjuse vid Ybbarpssjön. Foto: Richard Petersson

Björktrast vid Trastvägen. Foto: Richard Petersson

Björktrast vid Trastvägen. Foto: Richard Petersson

Knipa vid Mulledammen. Foto: Steffert

Knipa vid Mulledammen. Foto: Steffert

Grågås vid Mulledammen. Foto: Steffert

Grågås vid Mulledammen. Foto: Steffert

Ybbarpssjön. Foto: Richard Petersson

Ybbarpssjön. Foto: Richard Petersson

Omgivningen vid Store SJö. Foto: Richard Petersson

Omgivningen vid Store SJö. Foto: Richard Petersson

Stare vid Tjäderstigen. Foto: Richard Petersson

Stare vid Tjäderstigen. Foto: Richard Petersson

Rödvingetrast. Foto: Richard Petersson

Rödvingetrast. Foto: Richard Petersson

Skrattmås vid Sjöhuset. Foto: Richard Petersson

Skrattmås vid Sjöhuset. Foto: Richard Petersson