Översikt 2021

Häckning i fågelholkarna vid Andreassons äng

Vilka fågelarter häckade i våra fågelholkar vid Andreassons äng i 2021 kan du läsa
här.

Koralltaggsvampar i Uggleskogen

Den som gillar att vandra i Uggleskogen och dessutom har ett öga för svampar har kanske sett den: Koralltaggsvampen!

Koralltaggsvamp

Koralltaggsvampar i Uggleskogen – bilder: Pia Steffert

Koralltaggsvamp (Hericium coralloides) ser man inte ofta. Den bildar en mycket vacker, rikt korallikt förgrenad fruktkropp som blir mellan 10 och 40 cm bred och hög. Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden. Att den hittades i Uggleskogen är glädjande och bekräftar områdets status som Natura 2000 område. Mer fakta om koralltaggsvampen går att läsa här.

LONA-bidrag till Perstorps pollineringsprojekt

Logotyper LONA Perstorps kommunDen 24 maj kom beskedet att länsstyrelsen i Skåne beviljade LONA-bidrag till pollineringsprojektet ‘Vilda pollinatörer i fokus’. Projektet, som Perstorps kommun och Naturskyddsföreningen i Perstorp tillsammans sökte pengar till, kunde därmed dra igång.
Syftet med projektet är att ge vilda pollinatörer mer mat och fler boplatser, och att informera Perstorps invånare om vikten av vilda pollinatörer.

Projektet ska resultera i en yta med ängsblommor, ett insektshotell, och några informationstavlor i Norra Lyckan Parken. Några informationskampanjer om pollinering och vilda pollinatörer ska genomföras. Projektets formella slutdatum är 31 augusti 2022.

Fågelskådningsdagarna

Skåda fåglar

 

I maj månad brukar vi titta och lyssna på fåglar i Uggleskogen, vid reningsverkets dammar, och runt några av Perstorpssjöarna. Detta gjorde vi även i år.

Den 8 maj tittade och lyssnade vi på fåglar i Uggleskogen och vid reningsverkets dammar. Den 22 maj rundade vi Ybbarpssjön och Henrikstorpssjön under (för oss) perfekta väderförhållanden.

En översikt med alla fåglar vi såg och hörde hittar du här.

Utflykt Ybbarpssjön (19/5)

Ybbarpssjön

 

I samarbete med Munka Folkhögskola anordnades onsdagen den 19 maj en halvdag med utflykt vid Ybbarpssjön.

Programmet inleddes med några presentationer. Efter en introduktion av vad Naturskyddsföreningen är och gör, visades en del fina landskapsbilder från Sveriges nationalparker för att visa skillnaderna mellan de olika landskapstyperna i Sverige.

Som inledning till utflykten berättades lite om Wilhelm Wendt, Ybbarpssjön, och visades bilder på några arter som finns i området. Dessutom visades en bild på en flytande ö i Gråsjön som två veckor efter bilden togs inte var där längre.

Efter fikan var det dags att titta närmare på området vid Ybbarpssjön och att njuta av det fina vädret. Och, ön i Gråsjön som försvann hittades inte. …

Digitala föredrag ”Vilda pollinatörer i fokus”

Tillsammans med Naturskyddsföreningens rikskansli och regionskansliet i Skåne organiserade vi några digitala föredrag. Syftet med dem var att ge insikt om varför vi måste hjälpa våra vilda pollinatörer och hur vi kan göra det.

Vildbin i trädgården (17/5)

Några vildbiarter (vth): vårpälsbi, trädgårdssandbi, och glödsandbi källa: Hjälp bina!

Den 17 maj höll Karin Johnson ett föredrag om pollinatörer i trädgården med fokus på vildbin. De vanligaste arterna presenterades och det gavs tips på hur vi kan hjälpa dem.

Karin Johnson arbetar med de entomologiska samlingarna vid Biologiska museet i Lund, och identifiering av bin. Hon har regelbundet publicerat i Fazett, Entomologiska Sällskapets årliga publikation. För att kunna observera beteende och ekologi av arten vårpälsbi, har hon i sin trädgård för hand gjort ett bihotell med lera och sand som byggmaterial.

Så får du en levande trädgård (5/5)

Den 5 maj berättade Christel Kvant hur en kan få en levande trädgård.

”Din trädgård kan göra skillnad för den biologiska mångfalden! Lär dig hur du gör för att din trädgård ska ge mat och skydd åt vildbin och andra invånare – hela säsongen. Vi pratar om vilka växter som är matnyttiga – och vilka som inte är det.”

Christel Kvant är författare till många trädgårdsböcker, bland annat Vår Trädgårdsbok, Trädgårdens Rum och Trädets tid. Dessutom är hon krönikör i tidningen Trädgårdsliv och Ordförande för Naturskyddsföreningen i Helsingborg.

Operation: Rädda bina och Hjälp bina! (21/4)

Naturskyddsföreningen i Perstorp sätter vilda pollinatörer i fokus i år. Onsdagen den 21 april satt vi igång fokusåret med två digitala föreläsningar om hur vi kan hjälpa och rädda bina:

  • Isak Isaksson (Naturskyddsföreningens rikskansli) berättade om Operation: Rädda bina och vad en kan göra i trädgården och på balkongen för att hjälpa bina. Bina är livsviktiga för oss och för hela ekosystemet, men en tredjedel av våra vilda trädgårdsmästare håller på att försvinna. Mer om det kan du läsa på Naturskyddsföreningens informationssida Operation: Rädda bina.

  • Magnus Billqvist (Naturskyddsföreningens kansli i Höör) berättade om informationen på webbsidan ‘Hjälp bina!som sprider kunskap om bin och inspirerar till vad vi tillsammans kan göra för att hjälpa dem i Skåne, Sveriges sydligaste och i genomsnitt varmaste landskap (enligt SMHI).