Översikt 2022

Nedan visas en översikt över årets händelser och genomförde aktiviteter.
(sidan publicerades 2023-01-12)

Koralltaggsvamp i Uggleskogen

För andra året i rad finns koralltaggsvampens fruktkropp att beskåda i Uggleskogen. Svampen växer på samma ställe som i fjol.

Bilderna nedan visar koralltaggsvampens vackra, rikt korallikt förgrenad fruktkropp. Den är först rent vit, senare gulvit eller ljust ockrafärgad eller något köttfärgad.

Koralltaggsvamp i Uggleskogen

Koralltaggsvamp i Uggleskogen – bilder: Pia Steffert

Koralltaggsvamp (Hericium coralloides) ser man inte ofta. Den bildar en mycket vacker, rikt korallikt förgrenad fruktkropp som blir mellan 10 och 40 cm bred och hög. Svampen är en signalart som indikerar miljöer med höga naturvärden. Att den hittades i Uggleskogen är glädjande och bekräftar områdets status som Natura 2000 område. Mer fakta om koralltaggsvampen går att läsa här.

(texten publicerades 2022-10-22)

Häckning i fågelholkarna vid Andreassons äng

Vilka fågelarter häckade i våra fågelholkar vid Andreassons äng i 2022 kan du läsa här.

(texten publicerades 2023-01-12)

”Uggla” visade sig vara en sparvhök

SparvhökPå tisdagseftermiddag den 22 mars upptäckte en invånare på Färgaregatan i Perstorp något i trädgården som inte brukade vara där. Efter noggrant betraktande blev slutsatsen att det kunde handla sig om en liten vacker uggla. Men varför satt den där och rörde inte på sig? Den verkade inte skadad, varför flög den inte iväg? Naturskyddsföreningen i Perstorp kontaktades för att be dem om råd …

Föreningens fågelexpert Pia Steffert var i närheten och när hon kom på plats visade det sig att det var en sparvhök i trädgården. Troligen har den flugit mot ett fönster och vilade upp sig på gräsmattan. Efter en stund flög den iväg.

Bilden, tagen av Torsten Steffert, visar sparvhöken på gräsmattan.

(texten publicerades 2022-03-23; uppdaterades 2022-04-17)

Årsmöte 2022

Föreningen höll årsmöte på torsdagen den 17 mars i Ugglehallens stora mötesrum.

Efter den formella delen av årsmötet och fikapausen berättade Linus Åhlén om den genomförde skötseln vid Andreassons äng och det planerade skötselarbetet i kommunalt naturreservatet Mulleskogen. Linus Åhlén är enhetschef Tekniska kontoret Perstorps kommun och har ansvar för bland annat skötseln av Perstorps kommunala grönområden.

Cassandra Hallman, nyanställd som projektkoordinator ‘Världens längsta blomsteräng’ hos Naturskyddsföreningens riksorganisation, berättade via en Zoom-länk mer om projektet som har fokus på Skåne och Blekinge i år.

(texten publicerades 2022-02-10, uppdaterades 2022-04-16)

Nya fågelholkar vid Andreassons äng

Nya fågelholkar Andreassons ängNya fågelholkar sattes upp vid Andreassons äng på måndagen den 28 februari. När våra fågelholkar vid ängen inventerades i fjol, visade det sig att ett antal holkar var i dåligt skick och måste bytas ut. De nyuppsatta fågelholkarna ersätter de gamla utdömda holkarna (bild: Pia Steffert).

Vilka fågelarter brukar häcka i holkarna vid Andreassons äng kan du läsa här.

(texten publicerades 2022-03-01)