Program 2019

21 mars kl 19 / Årsmöte
Välkommen till årsmöte! I år hälsar vi Magnus Billqvist från Naturskyddsföreningen i Skåne välkommen. Han kommer att visa bilder och föreläsa om biologisk mångfald och hur du gör din trädgård, balkong, tomt eller kolonilott mer attraktiv för vild biologisk mångfald. Datum: 21/3 kl 19. Plats: Ugglehallen, Perstorp. Vi bjuder på fika. Välkomna!

4 maj kl 8 / Fågelskådningens dag
Häng med oss på en 1,5 km:s promenad i nyutslagen bok i Uggleskogen kl 8, där vi hoppas på att höra ett tjugotal fågelarter samt en runda vid Våtmarkens reningsverk kl 10.

18 maj kl 6 / Vårvandring kring Ybbarps-Henrikstorp-Perstorpssjön
I cirka trettio år har vi gått dena runda – inte för att vi har dålig fantasi utanför att visa på hur mycket fågelfaunan ändras när naturen ändras t ex i form av avverkningar och utbredningar av Invasiva arter. Rundan tar ca tre timmar och består av något obanad terräng i början. Medtag fika! Samling vid parkeringsplatsen mittemot hotellet kl 6.

3 augusti kl 10-14 / Ängens dag, slåtterdag på Andreassons äng
Förra året blev detta evenemang inställ pga den långvariga torkan. Vår äng fick ge foder åt behövande djurbesättning inom vår kommun. Årets program är inte klart, men håll utkik på anslagstavlor i kommunen från juli månad.

Andra intressanta datum

22 maj / Biologiska mångfaldens dag

5 juni / Naturnatten och Världsmiljödagen

16 juni / De vilda blommornas dag.

På någon av ovanstående datum kan det komma att arrangeras evenemang i Perstorp kommun, annars är det bra att besöka Naturskyddsföreningen i Skånes hemsida där det sår vad som händer dessa dagar i Naturskyddsföreningarna i våra grannkommuner.