Fågelobservationer 2016

VÅTMARKEN REN VERK 160507  

+ 16 C  sol och stilla

 • Lövsångare Törnsångare
 • Ringduva Fiskgjuse par, jagande fisk
 • Bofink Ladusvala
 • Talgoxe Gransångare
 • Skrattmås Gräsand
 • Skata Blåmes
 • Sävsparv Grågås
 • Svarthätta Rödhake
 • Steglits  par Större hackspett
 • Kaja Koltrast
 • Sothöna Sädesärla

 

UGGLESKOGEN 160507  

 + 15 C   sol och stilla

 • Björktrast Kaja
 • Ringduva Talgoxe
 • Sv v flugsnappare Lövsångare
 • Skata Blåmes
 • Gransångare Taltrast
 • Koltrast Nötväcka
 • Gärdsmyg Trädkrypare (häckande)
 • Bofink Större  Hackspett
 • Stare Trädpiplärka
 • Svarthätta Grönsångare
 • Grågås Skrattmås
 • Gräsand Rödhake
 • Nötskrika Kråka

Övrigt  EK sv 4,23    EK nö 4,03

Angående lunglaven är den nu helt borta

 

VÅRVANDRING PERSTORPSSJÖARNA 160521

 • Kaja Skata
 • Talgoxe * Koltrast *
 • Bofink * Ringduva *
 • Björktrast * Svarthätta *
 • Lövsångare * Nötväcka *
 • Skrattmås Stare
 • Knipa m ungar Blåmes
 • Gök Gräsand
 • Rörhöna x 3 Taltrast
 • Gransångare Törnsångare
 • Drillsnäppa Gärdsmyg
 • Rödhake Trädgårdssångare
 • Rörsångare Enkelbeckasin
 • Trädpiplärka Grönsångare
 • Sädesärla Större hackspett
 • Järnsparv Gulsparv
 • Ladusvala Spillkråka
 • Skäggdopping  par Grågäss m ungar
 • Fisktärna Sv v  flugsnappare
 • Kungsfågel Rödstjärt
 • Kråka

vrigt : tät dimma 1.5 tim därav inga rovobsar.

Nytt kalhygge