Genomförda aktiviteter 2020

Häckning i fågelholkar vid Andreassons äng

Vid Andreassons äng finns fågelholkar som Naturskyddsföreningen i Perstorp har satt upp. Pia Steffert har under 2019 och 2020 inventerat fågelarterna som häckade i våra fågelholkar vid Andreassons äng.

Utflykt Uggleskogen

Uggleskogen

Utflykt i Uggleskogen med elever Munka Folkhögskola

I samarbete med Munka Folkhögskola anordnades onsdagen den 21 oktober en halvdag med utflykt i Uggleskogen. Deltagare var asylsökande som går på folkhögskolan.

Halvdagen började med några presentationer i det stora mötesrummet i Ugglehallen. Efter en introduktion av vad Naturskyddsföreningen är och gör, visades en del fina landskapsbilder från Sveriges nationalparker för att låta se skillnader mellan olika landskapstyper i Sverige.

Som inledning till utflykten berättades lite om Uggleskogen som Natura 2000 område och de olika naturtyperna som finns i Uggleskogen. Sträckan som gruppen gick sen var valt så att de flesta naturtyperna i Uggleskogen kunde ses i verkligheten. Av speciellt intresse var de två Natura 2000 naturtyperna lövsumpskog och näringsfattig bokskog. Andra typer som visades var ädellövskog, triviallövskog och barrskog.

Efter utflykten blev det en rundvisning på Ugglebadet, något som Ugglebadets personal tog hand om.

Miljövänliga Veckan, 26 september – 4 oktober

Mijövänliga Veckan 2020

Illustration: Erica Jacobson

Syftet med årets kampanj ”Fixa grejen – dela mera” var att påverka fler att ta hand om och laga saker och kläder så de håller längre. Vi ville (och vill) också inspirera till att hyra, byta, låna för att ge saker ett långt liv och inspirera människor att konsumera färre nya saker och slänga färre fungerande saker.

Perstorps biblioteket

Utställning om Miljövänliga veckan på Perstorps bibliotek.

Utställning om Miljövänliga veckan på Perstorps bibliotek.

På Perstorps bibliotek visades relevant information under hela Miljövänliga veckan och veckan efter. 15 personer deltog i frågetävlingen ”7 frågor om konsumtion” och fem personer svarade rätt på alla 7 frågor. Vinnaren har vunnit boken “Ett Hållbart Liv”.

Vill du veta mer om hur du kan förlänga livet på dina prylar och kläder? >>här hittar du tipsen!

Återvinningscentralen i Perstorp (26/9)

Miljövänliga veckan: Naturskyddsföreningen i Perstorp delar ut information på återvinningscentralen.

Naturskyddsföreningen i Perstorp sprider information på återvinningscentralen.

Lördagen den 26 september, mellan klockan 13.00 och 15.00, var vi närvarande på återvinningscentralen i Perstorp som en del av Naturskyddsföreningens kampanjvecka Naturvänliga Veckan. Syftet med det var att informera besökare om hur vi kan slänga färre saker. Vi delade ut en hel del manifoldrar “Fixa grejen” och småskrifter “Slutslängt” (med tips om hur en återvinningscentral kan hjälpa oss sluta slänga fungerande grejer).

Även om de flesta som besöker återvinningscentralen hade mycket att göra, tog många emot vår information och lyssnade på vårt budskap om att inte slänga allt, särskilt inte saker som fungerar. I vissa fall ställde vi även frågan “ska du verkligen slänga detta?”.

Vi konstaterade att några besökare, efter att ha varit i kontakt med oss, bestämde sig för att inte slänga en grej men att ställa den i en av de två Emmaus-containrarna för återanvändning som står på gården i stället.

Även om vi var på återvinningscentralen i bara två timmar, så var det meningsfullt och lärorikt att vara där. Vi tror att återvinningscentralens besökare kan bli bättre på att slänga färre saker om de får lite hjälp med det. Hur vi tar denna insikt vidare är något att fundera över.

Läs mer om vad återvinningscentralerna kan göra och hur du kan påverka!

Naturvårdens dag vid Ybbarpssjön (30/8)

 

Söndagen den 30 augusti var det Naturvårdens dag i Perstorps kommun. I år visade kommunen förbättringarna vid Ybbarpssjön som var möjliga tack vare ett LONA-bidrag. LONA-projektet resulterade bland annat i nya och upprustade bryggor, en förbättrad grillplats, anpassningar för funktionshindrade och en naturvårdsinventering. Du kan läsa mer om det på kommunens hemsida.

Naturskyddsföreningen i Perstorp fanns på plats för att dela ut information om föreningen och att ta hand om tipsrundan som anordnades vid Ybbarpssjön.

Flygplats Ängelholm

I början av juli kontaktade Christel Kvant (ordförande Naturskyddsföreningen i Helsingborg) oss med frågan om Naturskyddsföreningen i Perstorp ville vara med och skriva under en insändare om Ängelholms flygplats som skulle publiceras i Helsingborgs Dagblad. I den uppmanades kommunstyrelserna i Helsingborg, Ängelholm, Höganäs, Båstad, Bjuv, Perstorp och Klippan att inte köpa flygplatsen.

Den 4:e juli tog styrelsen beslutet att skriva under insändaren. Det gjorde även de sex övriga Naturskyddsföreningar och länsförbundets styrelseordförande Linda Birkedal.

När publiceringen i HD drog ut på tiden togs beslutet att alla sju Naturskyddsföreningar skulle skicka insändaren till sin lokala kommunstyrelse. I Perstorp skickades insändaren till kommunstyrelsens kontaktperson den 21 juli.

I slutet av juli visade det sig att alla sju kommuner sagt ja till att köpa flygplatsen.

Observationer fågelskådning 2020

Fågelskådare Perstorp

Fågelskådning vid reningsverket i Perstorp, maj 2020

Den 9 maj skådade vi fåglar i Uggleskogen och vid reningsverket.

Två veckor senare, den 23 maj, vandrade vi kring några av Perstorpssjöarna för att lyssna och titta på fåglar.

En översikt med alla fåglar vi såg och hörde finns här.

Folkets park (16/2)

Söndagen den 16 februari visade vi och delade ut information om Naturskyddsföreningen i Perstorp på loppmarknaden som hölls i Folkets Park på eftermiddagen.

Infobord Folkets Park

Informationsbord på Folkets Park

Förutom självsnickrade fågelholkar och insekthotell hade vi med oss en stor informationsduk med info om Naturskyddsföreningens projekt ”Rädda bina!” som visade hur man kan hjälpa bina. Duken syntes tydligt och en hel del besökare visade intresse i och uttalade sin oro för hur det går för bina ut i naturen.

Det besökarna tog med sig hem mest från vårt informationsbord var trycksaker med info om hur man kan hjälpa bina och hur man på enkelt sätt kan bygga ett insekthotell.

Mer om hur du kan delta i räddningsinsatserna kan du läsa på Operation: Rädda bina.