Projekt Andreassons äng

Naturskyddsföreningen driver ett projekt för att lyfta fram Andreassons äng som den lättillgängliga och centrala gröna oas som den faktiskt är. Det har plockats fram en skötselplan för att ännu mer plocka fram potentialen i området och genomförts inventeringar av fåglar, fjärilar och växtlivet för att se vad där redan finns. Klicka er gärna fram och läs mer.

 

Utkastet till skötselplanen om Andreassons äng

Fågelarter påträffade vid Andreassons äng

Sammanställning över häckningarna i fågelholkarna på Andreassons äng

Dagfjärilarter påträffade vid Andreassons äng